Källor till information på nätet och uttag av offentliga dokument

De viktigaste källorna på nätet för att hitta domar, beslut och lagar, förordningar  

 • JK.  Ett exempel på beslut finns här.
 • JO. Exempel på sökning: socialtjänst.
 • Socialstyrelsen. Exempel på information: handböcker om socialtjänsters uppdrag.
 • Polisen. Exempel: Sociala insatsgrupper.
  • Om du har ett ärende hos polisen som är avslutat: begär ut ‘slasken’ (det som sorterats bort av någon anledning)
 • Sveriges Domstolar.
  • Ta ut dagboksblad i ditt ärende, eller ärenden du är intresserad av. Det gör du genom att skicka ett mejl till tingsrätten där du skriver ‘Begär ut dagboksblad i mål xxxxx-16’. Du ska då få det inom någon eller några timmar via mejl.
  • I dagboksbladet finns en förteckning på händelser i målet och vidhängande dokument. Begär ut dem enligt ovan. De är offentliga dokument, men kan delvis vara sekretessprövade.
  • Efter en huvudförhandling: begär ut ljudfilerna från förhandlingen och föhandlingsprotokollet.
  • Mejl till enskilda domare. Det finns exempel på parter i mål som skickat mejl till domare på ett otillbörligt sätt. Mejl till domare är en offentlig handling. Begär först ut domarens mejllogg, sedan de mejl som känns relevanta.
  • Ta ut domar i liknande mål och med samma domare du haft.
 • Åklagarmyndigheten. Exempel: Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd
 • Socialnämnden och socialtjänsten
  • Sök på kommunens hemsida och lär dig vilka som sitter i socialnämnden
  • Ta ut socialnämndens protokoll, sök information om delegation, socialjour och annat som kan beröra ditt ärende.
  • Sök information om socialnämndsledamöterna på t ex Ratsit.se. Har de släktingar som bedriver familjehem? Är de gifta med en polis eller åklagare? Är någon gift med en annan politiker? Arbetar de också på ortens kvinnojour? Är de nämndemän samtidigt som de sitter i socialnämnden? Är polis, åklagare och domare med i samma förening? Det kan finnas kopplingar som påverkar beslut och informationsgivning i ditt och andras ärenden.
  • Begär ut mejlloggar från socialnämndsledamöter om de är offentliganställda eller har mejlkonto på kommunen. Ta sedan ut relevanta mejl.
  • Begär ut en lista på samtliga anställda på kommunens socialförvaltning. Det är en offentlig handling. En kommun har inte hemliga anställda.
  • Begär ut personalakterna på anställda på socialförvaltningen. Det är en offentlig handling och det enda som sekretessmarkeras är personnummer och hemadress. Begär att personalakten ska innehålla minst utbildningsintyg och CV. Här kan man hitta sådant som att en familjerättssekreterare som skrivit psykologiska omdömen i en utredning kanske bara studerat juridik, eller att personen anställts utan formella meriter, eller att de ljugit om sin bakgrund – något man framför allt hittar om man också tar ut personalakten på en person från flera tidigare arbetsgivare. Exempel: i Norrtälje finns det en socialsekreterare som under cirka ett år arbetade på barn- och ungdom i norra storstockholm på falska meriter. Hon uppgav i sin CV att hon arbetat som utredare på en socialtjänst samma år som hon gick utbildningen till socionom – en omöjlighet.
  • Begär ut de anställdas mejlloggar och mejl. Det är offentlig handling.
  • Om du har läkare, terapeuter, politiker och andra inblandade i ditt mål, sök information på nätet eller via kontakter om vilka de är och om de tidigare är kända för att förfara tveksamt med sanningen. Exempel: rättsintyg.
 • Sveriges Rikes Lag online på Lagen.nu
 • Hitta personer och företag på Ratsit.se
 • Sök om det finns domar på en person på Lexbase.se
 • IVO
 • Socialstyrelsen
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
 • Domar från Europadomstolen se European Court of Human Rights www.echr.coe.int  regeringens webplats för mänskliga rättigheter http://www.manskligarattigheter.se/