Sluta mata hatvargen

2018-05-01 Lena Hellblom Sjögren, filosofie dr, legitimerad psykolog

Hej,

Har ni hört historien om vargarna?

En gammal man satt med sitt barnbarn i knät.

Han sa till barnet:

Inom oss alla bor två vargar som slåss.

Den ena heter godhet och mod,

den andra heter hat och rädsla.

– VEM VINNER? Frågade barnbarnet.

Farfadern svarade:

– DEN VI MATAR

 

Att inte tillåta ett barn att få älska både sin mamma och sin pappa,

Att begränsa tiden för kontakt,

Att tala illa om mamman eller pappan,

Att göra om goda minnen till dåliga,

Att reformera barns tankar,

Så att barnet själv tror att det är barnet som inte vill ha kontakt,

DET ÄR ATT MATA HAT OCH RÄDSLA,

Så att barnet säger: jag vill inte ha någon kontakt med mamma/pappa.

 

 

Detta kan förenklat sägas sammanfatta det som kallas FÖRÄLDRAALIENATION.

Om det handlar de internationella konferenser som anordnas i Stockholm24-25 augusti 2018, i Oslo den 29 augusti – och i London 30-31 augusti.VÄLKOMMEN!

Anmälan sker genom att gå in på hemsidan som du enklast hittar genom #PASG2018.

 

Här är programmet för Stockholmskonferensen 24-25 augusti 2018

 Dag Ett : Föräldraalienation – Vad Är Det?

William Bernet, barnpsykiater, professor em. Vanderbilt University School of Medicine, Nashville, Tennessee, forskare och författare: The scientific foundation for parental alienation

Amy Baker, psykolog, forskare, författare till bl.a. Adult Children of parental Alienation, New York: What research says about parental alienation strategies and the harm done to children and families

William Fabricius, docent i psykologi, College of Liberal Arts and Sciences, Arizona State University, forskar om barns mentala och psykiska hälsa och om effekterna för barn-far relationen av föräldrarnas separation: Shared parenting time and the child ́s best interests

Nick Child, barnpsykiater familjeterapeut, Edinburgh, Skottland:  Finding PA on a bigger map: Useful learning from wider perspectives

Steven Miller, doktor i psykologi och i medicin, i 30 år lärare i medicin på Harvard Medical School, f.n. verksam i Cambridge, Massachusetts specialiserad på beteende- och forensisk medicin:  When a child has a legitimate reason to reject a parent vs. parental alienation

Simona Vladica, psykolog, auktoriserad medlare, ledare för  “Health Media Group”, Bukarest, Rumänien: Parental Alienation – a form of severe psychological child abuse; implications in the decision-making of the courts on the exercise of parental authority”

Matej Zaplotnik, mentalhälsoarbetare som arbetar med familjer i skilsmässa, ledare för ett rådgivningscenter, MIT, Ljubljana, Slovenien: Parents ́ rights and responsibilities, experiences of parental alienation from Slovenia

Ryan Thomas, föreläsare och coach utifrån egna erfarenheter att först i vuxen ålder ha återförenats med sin pappa, grundare av Reconnect Academy, ett 6 veckors onlineprogram: Experiences of having been alienated as a child

Panel: Perceptions of Parental Alienation in the Nordic Countries.

Dag Två: Föräldraalienation – Vad Göra Åt Det?

Asuncion Tejedor Huerta, forensisk psykolog, författare, mycket anlitad föreläsare i Spanien och Latinamerika om föräldraalienation, Asturien, Spanien:What a knowledgeable expert witness can do

Ursula Kodjoe, familjeterapeut, medlare, expert i familjedomstolar, var med och utvecklade “Cochem-modellen”, Emmendingen, Tyskland: Consensus Model in Germany with interdisciplinary cooperation: early intervention as best prevention

Demosthenes Lorandos, advokat, psykolog och kartläggare av ett stort antal domstolsfall av föräldraalienation i USA och Canada, Ann Arbor, Michigan : Foundation for cross examination of PA-critics

Ashish Joshi, lawyer, högt rankad advokat I Ann Arbor, medlem av Högsta domstolen I USA, State Bars of NY, Michigan, District of Columbia and Gujarat, India, specialiserad på föräldraalienationsfall: Parental Alienation: An International Perspective – From “Gardner’s Theory” to Child Abuse.

Olga Odinetz, naturvetare, tolk och grundare av ACALPA, Association Contre L´ alienation Parentale, en organization som utbildar föräldrar, poliser, jurister och professionella inom vården om föräldraalienation, Paris, Frankrike: Training for French investigative police officers in family custody cases.

Jennifer Harman,docent i social- och hälsopsykologi, Colorado State University, tillsammans med professor Zeynep Biringen skrivit boken ”Föräldrar som beter sig illa”*, Fort Collins, Colorado: Parental Alienation – What Is Done And What Ought to Be Done About It?

Karen and Nick Woodall, båda grundare av the Family Separation Clinic, Karen ledare för detta och grundare av the European Association of Parental Alienation Practioners, Nick är psykoterapeut och medlare, London, U.K.: Reunification work, experiences from London

Linda Gottlieb, familjeterapeut, författare, utbildad av Dr. Salvador Minuchin, har utvecklat ett återföreningsprogram kallat ”Turning Points for Families”, Duchess County, New York : Taking a child down the memorial lane to reunite, a role-play

 

Panel: Parental Alienation what to do about it in the future?

 

Ronald Rohner, professor em., University of Connecticut, grundare av the Center for the Study of Interpersonal Acceptance and Rejection, och av the International Society for Interpersonal Acceptance and Rejection, mottagare av the American Psychological Association Award for Distinguished Contributions to the International Advancement of Psychology: The Child ́s Fundamental Need of Love and Acceptance for a Healthy Development, a TED-talk kommer att visas båda dagarna under lunchtid.

 

 

* Boken skriven av psykologerna Harman & Biringen har översatts till svenska nyligen, kan beställas från Amazon som också givit ut boken:

FÖRÄLDRAR SOM BETER SIG ILLA. Hur institutioner och samhället hjälper till att alienera barn från sina kärleksfulla familjer.