När familjekriget kommer

2018-06-13, Lena Hellblom Sjögren, filosofie dr, legitimerad psykolog

 

De allra fasta separationer leder inte till krig mellan föräldrarna.

Men några separationer, cirka 7000 per år, leder till ett familjekrig.

Med barnen som vapen.

Den av föräldrarna som vill ha egen kontroll över barnen är oftast mycket duktig att

påverka både barnen och alla som möter barnen, så som social- och

familjerättssekreterare, barnläkare, BUP-psykologer, lärare, fritids- och idrottsledare.

 

Varken barnen eller de vuxna är förberedda för att de kan bli manipulerade av en mamma

eller pappa som uppträder som sina barns beskyddare, en förälder som skyddar barnen

mot det som framställs som den andra förälderns övergrepp eller psykiska störning, och

som verkar oerhört mån om att hävda det som denna förälder hänvisar till som barnens

egen vilja.

 

Alla hushåll i Sverige har per post nyligen fått broschyren ”Om krisen eller kriget kommer.”

”Var vaksam mot falsk information” – är uppmaningen på sidan 6. Klokt konstateras att ”det bästa skyddet mot falsk information och fientlig propaganda är att vara källkritisk:

 • Är det fakta eller åsikter?
 • Vad är syftet med informationen?
 • Vem är avsändaren?
 • Är källan trovärdig?’Fins informationen någon annanstans?
 • Är informationen ny eller gammal och varför finns den just nu?”

Dessa källkritiska frågor gäller i högsta grad att ställa i

de familjekrig som nästan alltid drivs av den ena föräldraparten  (kan också vara en

socialtjänst) som agerar för att  utan opartiskt och sakligt utredd grund ”skydda” barnen

mot den andra föräldraparten (eller mot barnets båda föräldrar som i de ogrundade LVU-

fallen).

 • Är det  fakta eller åsikter?T.ex. påståendena om att barnet utsatts på något sätt?
 • Stöds påståendena av information någon annanstans?Dvs.: finns oberoende bekräftelse?
 • Vad är syftet med informationen? Är det att framställa den andra föräldern i negativ dager?Göra det legitimt att kvarhålla barnet?Behålla status quo? Till synes skapa ”lugn och ro”?
 • Vem är avsändaren? Är det den föräldern och/eller den socialtjänst som vill utesluta den andra föräldern/föräldrarna från barnets liv?
 • Är källan trovärdig?Kan en föräldrapart/socialtjänst uppfylld av oförsonlig fientlighet anses trovärdig?
 • Är informationen ny eller gammal och varför finns den just nu? Är påståendena om att barnet utsatts gammal? Finns den just nu för att det tjänar de behov som den den oförsonligt fientlige föräldrapartren har av att få egen kontroll över barnet och utesluta den andra?

Frågor:

 1. Bör fientlig propaganda och falsk information från en föräldrapart fortsättningsvis tillåtas utgöra grund för vad som ofta läggs fram i utredningar från socialtjänsten och/eller familjerätten?
 2. Skall falsk information och fientlig propaganda därmed fortsättningsvis tillåtas utgöra grund för domstolarnas beslut om barns och familjers liv och framtid?