Mer om avskilda och alienerade barn

Lena Hellblom Sjögen, filosofie dr, legitimerad psykolog 2020-02-02

Hej du som kanske hittar hit!

Beklagar att jag inte hinner med att skriva som jag tänker. En som hinner med och samlat/samlar en mängd värdefulla referenser, länkar samt inlägg om Parental Alienation, är en akademiker som nyligen startat sajten http://www.ompa.se. Detta efter att ha fått personlig inblick i hur hårt både barnen och de vuxna runt barnen drabbas då den ena föräldern inte vill att barnen ska ha kontakt med den andra föräldern, avskiljer barnen från kontakt, binder barnen till sig, och påverkar dem att se denna från dem avskilda föräldern i svart.

Jag vill rekommendera er som vill skaffa er en överblick om vad föräldraalienation är att läsa blogginlägg av Susan Heitler och Edward Kruk på Psychology Today, t.ex. Heitlers inlägg från den 1 februari 2018.

En ny viktig artikel av Richard Warshak är under publicering  i Family Court Review, Volume 57, April 2020: ”Risks and Realities of Working with Alienated Children.”

I april släpps en bok Parental Alienation – Science and Law, av psykologen/advokaten/juris dr Demosthenes Lorandos och professor emeritus i psykiiatri, William Bernet.

 

Boksläppet sker i samband med konferens i Dublin 21-22 april 2020 – För information se Dublin Parental Alienation Conference 2020 – United As ONE.https://parentalalienation.eu/parental-alienation-conferences-2020-dublin-and-derry/conference-handout/

 

15-16 juni, 2020,  är temat ”Parental Alienation, Separation, Alienation and Splitting: Healng Beyond Reunification,” för en konferens i Zagreb som riktar sig till dem som praktiskt arbetar med att hjälpa avskilda barn och deras familjer.

 

Parental Alienation Study Group, PASG, anordnar sin fjärde internationella konferens i Bryssel den 10-11 september., 2020. Protecting Family Ties After Separation, NOW” Prevention is better than cure. That’s the exciting theme of this PASG2020 Conference.Click here to find out more. pasg2020.eu

 

 

10-11 oktober, 2020 är det konferens i  Durham, N.C. : ”International Conference on Helping Courts Understand the Phenomenon of Alienation”. Den anordnas av ”Family Access- Fighting for Children´s Rights” med stöd av ”Steel Partners Foundation.”

 

VÄLKOMMET skulle det vara om någon eller flera av de svenska myndigheter som har barns och familjers hälsa som sina ansvarsområden, t.ex. Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd, MFoF,  Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Domstolsverket, liksom enheter som BUP, Sveriges Psykologförbund och Familjerättssocionomernas riksförbund, skulle lära sig  om hur det som kallas föräldraalienation skadar barn och familjer, fortbilda medarbetare och utarbeta riktlinjer för bästa bemötande och behandling för olika grader av föräldraalienation, mild, moderat, allvarlig.

I det internationella forskarsamhället ser vi den mest allvarliga formen numera som psykologisk barnmisshandel, se t.ex:

  1. Harman, Kruk, Hines.Parental  alienating behaviors: An unacknowledged form of family violence. Psychological Bulletin 144, 1275-1299.