Allhelgona – tankar om död

30 oktober 2020, Lena Hellblom Sjögren

Allhelgona – en dag att minnas de döda

De som begravts kan vi sörja

Vi minns det fina och roliga vi haft med dem.

Mamman som lever

men är död i barnets liv

kan inte barnet sörja

Pappan som lever

men är död i barnets liv

kan inte barnet sörja

Barnet får hjälp att hata dem.

Av vem?

Av den förälder som tagit kontrollen över barnets liv och tankar

den som utesluter och hatar

den som får barnet att också hata

den förälder barnet avskilts från

den som som delar barnet.

Barnet får inte sörja

kan inte sörja

Sorgen inuti barnet växer

kanske till oförklarlig vrede

eller oförklarlig smärta, olust

eller ännu mera hat

till misstro

till att tro ont

om den som vill gott

och försvara den som gör ont.

Barnet som är delat

talar väl om den förälder som delat barnet

och illa om den andra

-Vem väljer du? frågar omvärlden barnet

och följer det de ser som barnets vilja.

Stensättning av det onda

barnet som inte får sörja en död mamma eller pappa

som lever

tvingas leva halv…