Förslag till Barnrättsdagarna som blev ratat

2021-08-29, Lena Hellblom Sjögren

Kränkning av barns mänskliga rätt till bästa uppnåeliga hälsa

Sammanfattning (max 70 ord):

Finns arbetssätt och verktyg som kan bidra till att flera barn med föräldrar som separerar kan må så bra som möjligt? Ena föreläsaren, berättar om hur hon som barn fick sin hälsa skadad då hennes ena förälder som inte gjort henne något ont, var borta, som om föräldern dött. Den andra föreläsaren berättar om en arbetsmodell med utprövade kriterier och verktyg för att utreda och kunna förhindra att sådant sker.

”Beskrivning” (max 400 ord)

Hur ska ett barn kunna uppnå bästa möjliga hälsa? Vad är det som ganska ofta hindrar ett barn att må bra? Det vill vi tala om. 

                      Den ena av oss, Elisabeth Nilsson, gör det utifrån egna erfarenheter av att ha tvingats växa upp, och leva ett helt liv till 50 års ålder, utan sin ena förälder. Inte för att den föräldern varit dum eller farlig, utan på grund av att den andra föräldern uteslöt denna förälder från hennes liv. Det har inneburit lidande, smärta, ensamhetskänsla och en stor utsatthet. Det har skadat både hälsa och tilltro till andra och försvårat förmågan att bygga hållbara sociala relationer. Det har varit ett ständigt sökande efter att bli hel, av att få uppleva villkorslös kärlek. Den förälder som uteslutits hann dö innan det blev någon kontakt. Glädje finns i att andra familjemedlemmar har kunnat ge minnen och mänsklig värme.

                      Den andra av oss, Lena Hellblom Sjögren, tar upp varje barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa utifrån en ny modell, som arbetats fram, den så kallade Fem-faktormodellen. Den handlar om hur man kan skilja mellan det som utgör en berättigad grund för ett barn att inte vilja ha kontakt med sin ena förälder och allvarlig kontaktvägran som är ett resultat av påverkan, medveten eller omedveten. Hur barnets mänskliga rätt till liv och hälsa kränks då ena föräldern utesluter barnet från den kontakt med den andra föräldern barnet har behov av för att själv kunna må bra, samt skadar barnets psykiska och fysiska hälsa tas också upp.

Hur programförslaget anknyter till art. 24 i barnkonventionen om varje barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa (max 70 ord):

Egna erfarenheter av att som barn ha hindrats i sin mänskliga rätt till bästa uppnåeliga hälsa, genom att få sin ena förälder grundlöst utesluten från sitt liv, och därmed försättas i en utsatt livssituation, redovisas av den ena föreläsaren, Elisabeth Nilsson.

Den andra föreläsaren, Lena Hellblom Sjögren, utredare och forskare, presenterar en modell som kan bidra till att tillvarata barns mänskliga rätt till bästa uppnåeliga hälsa, enligt artikel 24 barnkonventionen.