En dröm

Lena Hellblom Sjögren 2021


var det Du ofödda barn

som låg livlös under vattnet?


Du som fick födas

men inte fick leva

hel?


var det  Du

som jag ville de skulle se?


var det Du som blev halv eller

som fick alla dina rötter avklippta?


var det Du som sköt någon annan eller tog en överdos
?