Drivkrafter?

Lena Hellblom Sjögren 27 oktober 2022

Vilka är drivkrafterna när en förälder farliggörs?

Ledstjärnorna för oss människor

 • vilka är de?

Sanning och rättvisa?

 • eller fiktion och krig?

Vad driver en pappa

 • eller en mamma?

Varför vill den ena den andra illa?

Varför ska barnet offras

 • i den enas anfallskrig mot den andra?

Varför ser inte omvärlden

 • att anfallaren gör om världen och
 • använder barnet mot den andra
 • så att barnet måste dela sig för att stå ut
 • och tro på fiktionen
 • förlora sanningen
 • inte förstå vad rättvisa är

När omvärlden gjorts svart eller vit

 • och barnet inte kan tänka egna tankar
 • eller ha en egen vilja
 • då lyssnar omvärlden på barnet

Och vänder sig mot den förälder som anfallits

Och skyddar barnet

 • det är så de säger

när de hjälper anfallaren

Vilka är drivkrafterna?

 • för att göra allt flera barn halva
 • ta ifrån dem deras identitet
 • och kränka deras rätt till familjeliv?

Är det högmod, avund, vrede

 • eller lättja?

Eller blir det bara

 • som det blir
 • av likgiltighet för lidandet
 • som de inte ser?

Hur ska de dömande kunna förstå?

 • de lyssnar ju till dem som tror de skyddar barnet
 • de som lyssnat på barnet
 • när anfallaren har gjort sitt
 • när barnets vilja blivit anfallarens
 • och omvärlden blivit skev
 • när den ena föräldern ses som dum och farlig
 • och den andra som god och snäll

Fiktion och krig har vunnit

Över sanning och rättvisa

Ändå lever ett hopp om att det inte måste vara så för evigt

Att några barn ska räddas

Och inte söka efter att bli någon

 • kanske bland dem som skjuter
 • eller bland dem som tror på enkla lösningar

Vad ska den anfallna mamman

 • eller pappan – göra?

När barnet hålls isolerat

 • och bevakas av anfallarens allierade

i tron att de hjälper till att skydda barnet

 • mot en för barnet farlig mamma
 • eller pappa?

Det finns olämpliga och farliga föräldrar som skadar sina barn.

Här handlar det om goda nog föräldrar

en mamma eller pappa som barnet älskat och haft en nära relation till,

föräldrar som älskar sina barn,

föräldrar som får ett hårdare straff än lagen känner

tidsobestämd förlust av sitt älskade barn

kanske för livet

till ännu större skada för barnet

som fått sin livshistoria omgjord

och sina tankar reformerade

och uppfattas som mycket trovärdig

i sitt hat mot sin farliggjorda förälder