Published by Lena Hellblom Sjögren in the field of forensic psychology and parental alienation and a short CV

Publications in the field of forensic psychology, the child´s human rights, suggestibility and parental alienation

 

(1994) Hellblom Sjögren, L.: Är det vanligt att barn utsätts för sexuella övergrepp?  / Is child sexual abuse common?/  Aktuella vittnespsykologiska frågor, forskningsrapport från Vittnespsykologiska forskningslaboratoriet, Pedagogiska Institutionen, Stockholms universitet./ Actual witness psychology issues, research report from the Witness Psychology Laboratory,  the pedagogic institution, Stockholm University

(1995) Hellblom Sjögren, L.: Behovet av bildning som personligt omdöme och krav på precision/ The need of formation as personal judgement and accurateness,  i Rudvall (red.): Bildning, kunskap, demokrati, en vänbok till Gunnar Bergendal, / in Rudvall (ed.). Formation, knowledge, democracy, a book dedicated to Gunnar Bergendal. Lund:  Studentlitteratur.

(1996) Hellblom Sjögren, L. Behandlares utlåtande väger ofta tungt /the judgments made by therapists are often given high weight, Stockholm:PsykologTidningen/Magazine for psychologists  1996:6-7.

(1996) Hellblom Sjögren, L. ”Förträngda minnen” bevisar ej sexövergrepp/ ”Repressed memories” do not prove sexual abuse  Läkartidningen /  Medical Magazine (93) 1996:8.

(1997) Hellblom Sjögren, L. Hemligheter och minnen. Att utreda tillförlitlighet i sexualbrottmål [Secrets and memories: To investigate reliability in sexual criminal cases] [Swedish]. Stockholm: Norstedts Juridik /426 pages/.

(1997) Hellblom Sjögren, L. Avvikende eller normalt? Hvem bedömmer og etter hvilke kriterier? Deviant or Normal? Who judges and with what criteria?I /in Hellblom Sjögren, Holgersson (red.): Sekssuelle overgrep mot barn – et kritisk perspektiv/ Child sexual abuse – a critical perspective. Bergen (Norway): Fagbokforlaget.

(1998-99) Hellblom Sjögren, L. ”Källkritik behövs i sexualbrottmålen”/ ”Criticism of the sources is needed in sexual criminal cases”, (concerning communist law professor Christian Diesen´s so called review of ”Secrets and Memories” ), Juridisk Tidskrift/ Juridical Magazine 1998-99:4.

(2000) Hellblom Sjögren, L. Problems and Sources of Error When Investigating Alleged Child Sexual Abuse, in Alicja Czerederecka, Teresa Jaskiewicz-Obydzinska, Jozef Wojcikiewicz  (Eds.) Forensic Psychology and Law. Traditional Questions and New Ideas.Krakow : Institute of Forensic Research Publishers,.

(2000) Hellblom Sjögren, L. Når mistanken opstår. Om hvordan man vurderer pålideligheden af börns vidneutsagn – og undgår at falde i bekraftelsefaelden / About evaluating the reliability of children´s statements and avoid to fall into the confirmation bias trap . I/In Rantorp , Jette(red.): På den anden side. 10 indlaegg i paedofili-debatten/ On the other hand. 10 contributions in the debate on pedophilia.  Copenhagen: Paedagogisk Medhjaelper Forbund.

(2001) Hellblom Sjögren, L.  Farlig, eller farliggjord mamma? [A dangerous mother, or one that has been made dangerous?] [Swedish]. Läkartidningen/ Medical Magazine/ 98 (47), 5393-5394.

(2001) Hellblom Sjögren, L. PM om PAS publicerat på nätet av UmgängesrättsFöräldrarnas Förening Översatt till spanska av Kaisa Lindström Villner, Interprete Jurado de Sueco, Madrid, telefon: +…742 43 56.

(2001, November 10) Hellblom Sjögren, L.  ”Es un derecho fundamental de los hijos tener contacto con ambos progenitores”/It is a human right for children to have contact with both parents”. A text on PAS published on the net by a Swedish organization called ”The orgnaization for children´s visitation rights” translated to Spanish by Kaisa Lindström.

(2002) Hellblom Sjögren, L. En foraeldres fremmedgörelse af den anden foraeldre: PAS – Parental Alienation Syndrome,  föredrag / A parent´s alienation of the other parent: PAS – Paranta Alienation Syndrome.  I 25 års Jubileumsskrift från Foreningen FAR till Stötte for Börn og Foraeldre/ In 25 year celebration report from an old Danish organization called ”The organization Father in support for children and parents.”

(2002) Hellblom Sjögren, L. ”Godtyckliga omhändertaganden förekommer”/”Arbitrary cases of children taken into forced custody exist”, Smålandstidningen/A local newspaper, 2002, October 31.

(2003) Hellblom Sjögren, L.  Making a parent dangerous – PAS in Sweden and Norway. In W. v. Boch-Galhau, U. Kodjoe, W. Andritzky, & P. Koeppel (Eds.), Das Parental Alienation Syndrom: Eine interdisziplinäre Herausforderung für scheidungsbegleitende Berufe (pp. 235-248). Berlin: Verlag für Wissenschaft und Bildung.

(2003) Interview  with Lena Hellblom Sjögren:  ”Barn kan hjärntvättas”/”Children can be brainwashed”, in  Pihl, Thunander,   (Red.). Rätten till ett barn/The Right to a Child . Stockholm: Prisma I samarbete med SVTs program Uppdrag Granskning/Prisma/ in co-operation with the Swedish Television program Mission investigate carefully.

(2005) Hellblom Sjögren, L. ”Forskning om barns påverkbarhet”/ ”Research on children´s suggestibility”, Årsbok 2005, Foreningen Far, till Stötte for Börn og Foraeldre Köpenhamn/Yearbook from ”The organization Father in support for children and parents”  2005, Copenhagen.

(2006) Hellblom Sjögren, L. PAS in compulsory public custody conflicts (pp. 131-152). In Gardner, R. A. , Sauber, S. R.  & Lorandos, D. The international handbook of parental alienation syndrome: Conceptual, clinical and legal considerations. Springfield, IL: Charles C Thomas Publisher.

(2008) Hellblom Sjögren, L. Behöver psykologen bry sig om PAS? /Does the psychologist have to care about PAS? In Psykologtidningen/Magazine for psychologists (8), 25-28.

(2008) Hellblom Sjögren, L.  Psykiska övergrepp på barn i de allra svåraste vårdnadskonflikterna/Mental abuse of children in the most severe custody conflicts. Juridisk Tidskrift/ Legal Magazine Stockholm University 2007-08:4 (19): 986-994.

(2009) Hellblom Sjögren, L. ”Justitiemord och rättssäkerhet”/”Miscarriages of Justice and the Rule of Law”, Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab/Nordic Magazine for the Science of Criminology,  2009:3 (96): 287-296.

(2012, 2013) Hellblom Sjögren, L. Barnets rätt till familjeliv. 25 svenska fall av föräldra alienation [The child´s right to family life. 25 Swedish cases of parental alienation]. Lund, Sweden: Studentlitteratur, 2nd ed.3V-förlaget, Rimbo, Sweden.

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.