Utslag den 21 april 2016 ang. barnets bästa och barnets mänskliga rätt till familjeliv

I går kom ett uttalande angående det norska barnevernets tvångsomhändertagande av från början alla fem barnen till en norsk mamma och en rumänsk pappa (det nyfödda barnet har återbördats), se länk nedan:

Council of Europe criticizes Norway for removing 5 children from their parents because of ‘Christian indoctrination’