Omfattande bibliografi med böcker och artiklar om föräldraalienation nu i tillgänglig databas

Det är glädjande att nu en bibliografi finns tillgänglig med referenser om den form av psykisk barnmmisshandel som kallas föräldraalienation fram till 2014 – bibliografin ska utbyggas med vad som tillkommit. Gå till databasen

http://mc.vanderbilt.edu/pasg/.

och bilda dig en egen uppfattning,

hälsar Lena Hellblom Sjögren