Föräldrar som beter sig illa – citat på svenska ur ny viktig bok PARENTS ACTING BADLY

Föräldrar som beter sig illa. Hur institutioner och samhällen medverkar till att alienera barn från deras älskade familjer.

Det är i översättning titeln på en ny viktig bok, av forskarna och psykologerna, Jennifer Jill Harman och Zeynep Biringen, Colorado Parental Alienation Project, se tidigare ”Lästips”. Här några citat ur denna bok, som jag rekommenderar till översättning i sin helhet för en svensk publik:

”Med skilsmässor i 50 % av familjestrukturerna, blir utbildning och medvetenhet om hur friska föräldra-barnrelationer ska förstås absolut nödvändigt för att vårt samhälles barn ska kunna må bra. ” (s 82)

 

”Flera av dem vi intervjuat uttryckte att vad som plågar dem mest i deras situation är övertygelsen att deras barn är
i en manipulativ och emotionellt icke frisk persons vård, medan de, den friskare föräldern, är bortkörda. Genom att dynamiken i dessa relationer är så komplex anstår det dem som gör vårdnadsrekommendationer till domstolarna att
vara väl förtrogna med denna familjedynamik och hur den påverkar anknytningarna mellan föräldrar-barn…

Barn – i alla åldrar – som känner sig trygga i en föräldra-barnrelation stärks av denna relation att fritt utforska
världen, både i tanke och handling.” (s 92 f)

”Skilsmässoprocessen är traumatisk för barn i skilsmässor med föräldraalienerande beteende. Faktiskt, ser vi konflikterna
och fientligheterna som aldrig tar slut, bristen på lösningar, liksom anknytningsupplösningarna som vanligtvis sker i
såna familjesystem som ett kumulativt trauma för barnen.

Människor tänker ofta på övergrepp mot barn
som resultatet av enskilda och identifierbara händelser, så som att slå ett barn som lämnar ett synligt blåmärke.
Emellertid, då det är fråga om föräldraalienation, inbegriper övergreppet ett stort antal beteenden som varit för handen
under många år. Därför, är detta slags övergrepp svårt att igenkänna om man inte har familjens hela historia, och vet vad man ska leta efter.

Barn i såna familjer upplever ofta svåra lojalitetskonflikter som resulterar i nedstämdhet,
skuld, och depression, samt utvecklandet av drogmissbruk och engagemang i promiskuös sexuellt aktivitet. Barn lär sig
också av den alienerande föräldern att vara aggressiva i relationer till andra.” (s 97 f)

Föräldraalienation är vår tids våld i hemmet även om många människor förnekar dess existens, måste vi tala om ´elefanten i rummet.´Vi behöver bättre teorier att förklara det. Här är en början.” ( s 10)

Se mer på bokens hemsida http://www.parentsactingbadly.com

Urval av utdragen samt översättning till svenska av Lena Hellblom Sjögren 2016-05-27.