Paraplyet – lärorik bok om svenskt rättssystem

Paraplyet – lärorik bok om svenskt rättssystem av en f.d. domare

Lena Hellblom Sjögren 2018-02-15

En ung kvinna på cykel med hörlurar  för öronen kör på en äldre man med hopfällt paraply efter att nästan ha krockat med en bil. Hon parkerar sin cykel. Han tilltalar henne och påpekar det olämpliga i att ha hörlurar på sig och inte höra vad som händer i trafiken runt omkring. Hon blir upprörd. Paraplyet fastnar förmodligen i hennes väska, hon fäktas, uppfattar det som att hon blir slagen med paraplyet. Hon lämnar sin väska, söker tröst hos någon hon känner i närheten. Hon får inga blåmärken, men hon tillkallar polisen – och är upprörd. Polisen och den hon uppsökt, som kallas som vittne när det , osannolikt nog, för en sådan bagatellartad händelse, blir rättegång ger den unga kvinnan sitt fulla stöd. Det är ju hon som gråtit och varit uppriven och uppskärrad. Hon förklarade för den äldre mannen som talade danska att hon skulle sätta dit honom. Och det gjorde hon med besked! Och med benäget stöd av det svenska rättssystemet i alla instanser.

Ovan är det jag som återgivit min tolkning av en detaljrik skildring av ett mkål som gått genom alla rättsinstanser. Den som på ett mycket pedagogiskt sätt presenterar detta rättsfall har arbetat som rådman i bland andra Norrköpings och Lunds tingsrätter. Han har bjudit in tre vänner att gå på rättegång och att ta del av alla anmälningar, förhör och domar. Liksom vi läsare får del av allt detta underlagsmaterial. Det sätt som anmälningarna och förhören referats, och det sätt som domarna skrivits,  inger föga förtroende för vårt rättssystem.

HD har förklarat att man kan bifalla ett åtal  även om det inte finns någon bevisning – eller bevisningen talar mot åtalet som i detta fall. Det är möjligt om domarna finner målsägandens berättelse övertygande. Starka känslomässiga utspel av målsäganden verkar övertygande; domarna fann målsäganden övertygande.

Mannen med paraplyet fälls för misshandel av normalgraden i både tingsrätt och hovrätt – och beviljas inte prövning i Högsta Domstolen.

Mannen beskrivs som en missdådare i alla instanser. Med värderande – och fantasieggande  – ord: ”tagit tag i hennes arm och flera gånger slagit henne på armen med ett paraply, vilket tillfogat hennes smärta.”

Målsäganden befinns trovärdig och hennes vittne som inte sett några slag, men i i´hovrätten  uppger att han sett slag mot målsägandens ben, något den unga kvinnan aldrig sagt ett ord om,  finner inte domstolen anledning att ifrågasätta; hovrätten skriver i sin dom  att detta vittnesmål ”innebär inte att det finns skäl att ifrågasätta hans vittnesmål. ” Hela rättsprocessen är fars – och bagatellartad! Och mycket skrämmande.

Domarens goda vänner, poeten, virologen och doktorn som varit med Bo i tingsrätt, hovrätt och läst alla nlagor samt HDs avvisande beslut kommer löpande med kloka invändningar och kommentarer. T.ex.:

Poeten: Kanske är det åklagarens formulering  ´lösgöra´ som spökar. Det triggar fantasin till att föreställa sig en kamp för att komma loss.

Virologen: De där domarna  borde gå i kurs i logik . Alla- poliserna, två klagare och nio domare – har sett och hört samma sak. Ingen har funderat över bristen på blåmärken.

Doktorn: Heidi /målsäganden/ skulle nog ha blivit väldigt ledsen om domstolen inte hade trott på henne, sårad, men kanske skulle ett personligt samtal  med en erfaren polis ha visat att Heidi  hade en överdriven rädsla för möten med okända män eller för att vistas i offentlig miljö.

 

Ingen kommer på idén att vare sig visa upp paraplyet eller väskan. Rättsprocessen  försiggår så att säga i fantasiernas värld. Mest fantasifulla – och minst intresserade av fakta i målet förefaller domarna ha varit.

Den nya åklagaren i hovrätten yrkar straffskärpning, och mannen med paraplyet tillfrågas om han accepterar samhällstjänst vid en fällande dom. Dvs. han ombes att acceptera ett straff innan skuldfrågan avgjorts.

Bo Severin citerar en professor vid Harvard Law School som svarar  på en ung juridikstuderandes fråga om vad som krävs för att bli en rba jurist:

  • Det bästa sättet att förbereda sig inför sina juridiska studier är helt enklt att setill att man är en beläst och allmänbildad person.

Domare Bo Severin fyller på:

– Domarna ska ha omfattande kunskaper om mänskliga beteenden. Det får man genom historiekunskaper, genom den vidgning av perspektiv som finns i berättelserna genom århundraden, genom att man följer med i det dagsaktuella, samt naturligtvis genom att man skaffar sig kunskaper om hur människors ögon, öron och minne fungerar. Och,  vilket kanske är aktuellt i vårt fall, om hur lätt det är att påverka vittnen.

Just precis. Läs denna mycket underhållande och lärorika bok – speciellt om du är juridikstuderande!