Fem frågor till våra folkvalda

Lena Hellblom Sjögren  filosofie dr, legitimerad psykolog, 2018-03-31

Fem frågor till våra folkvalda:

  1. Vilket är bäst ur ett demokratiskt, folkhälso- och ett samhällsekonomiskt perspektiv, att barnen i vårt land får förutsättningar att växa upp till hela, eller till trasiga människor?
  2. Är den socialtjänst vi har i vårt land en myndighet som kan ge familjer hjälp till självhjälp så att barnen i familjen kan växa upp till hela människor?
  3. Är det möjligt när samma myndighetspersoner kan ingripa med våld och tvångsomhänderta barnen – eller hota att göra det – utan sakligt och opartiskt utredd grund?
  4. Varför omhändertas barn och placeras hos främmande vuxna när det inte finns någon grund för goda effekter av detta – och vetenskap och beprövad erfarenhet visar att barnen skadas av att inte få vara kvar i sitt familjenätverk och ha vardaglig kontakt med båda sina föräldrar om dessa är goda nog?
  5. Varför används inte inom socialtjänsten tillförlitliga utredningsmetoder så som standardiserade verktyg för att få tillförlitliga uppgifter om hur barnen mår och hur barnen upplever sina båda föräldrar (med t.ex: WHO:s KIDSCAN och Parental Acceptance Questionnaire-Child(short form) utvecklad av Ronald Rohner)?

En fortsatt fridfull påskhelg och välkommen till konferens 24-25 augusti, se #PASG2018.