Barnets rätt till familjeliv – bok som drogs in men finns

 

2018-04-09, Lena Hellblom Sjögren filosofie dr, leg.psykolog

När jag kontaktade olika förlag för att försöka få en svenskt utgivning av Richard Warshaks viktiga bok DIVORCE POISON var det en redaktör på ett stort förlag som sa att det behövdes en bok i ämnet utifrån svenska förhållanden. Jag hade då ett 3-årigt forskningsstipendium och sammanfattade 25 svenska fall samt forskning om barns grundläggande behov av att få kärlek och bekräftelse i  vardagskontakt från båda sina föräldrar ( eller de som finns som föräldrar för barnet vilket utesluter betalda vuxna som arbetar på uppdrag av socialtjänsten) . Det blev en bok om 535 sidor som gavs ut av det stora förlaget år 2012. Efter ett knappt år drog samma förlag in min bok, meddelat per mail vara orsakat av ”kontroverser,” och gav mig alla rättigheter åter. För egna skattade medel lät jag trycka upp boken med mitt eget lilla förlag 3V-Värna, Vårda, Vörda-förlaget, återuppväckt som utgivare år 2013. Dock är jag ingen bokförsäljare, och inte heller någon marknadsförare, så de flesta böcker ligger kvar här i mitt hus bagarstuga dit jag flyttat.

Om du skulle vilja beställa boken kan du sätta in 200 SEK på mitt företags bankgiro i Dalarnas bank, LF: 347-6645, och skriva tydligt var boken skall skickas. Priset inkluderar boken och frakten.

Samtidigt vill jag passa på att önska dig välkommen till någon av de tre konferenser om föräldraalienation som anordnas i Stockholm, 24-25 augusti, i Oslo, 29 augusti, i London, 30-31 augusti. Genom #PASG2018 kan du hitta mer information (PASG= Parental Alienation Study Group).

BARNETS RÄTT

TILL FAMILJELIV

25 svenska fallstudier av föräldraalienation

Lena Hellblom Sjögren

 

Barnets rätt till familjeliv

25 svenska fallstudier av föräldraalienation

Om ett barn utan saklig grund avskiljs från en förälder, får en del av sina rötter kapade, och påverkas att ta avstånd från den föräldern, skadas barnets psykologiska och känslomässiga utveckling, liksom barnets hälsa. Det är en psykisk övergreppssituation, som inte barnet självt identifierar som övergrepp, eftersom barnet allierar sig med den föräldrapart barnet är beroende av, och som påverkar barnet att grundlöst se den avskilda föräldern som dum, farlig och obehövlig i barnets liv.

Denna process, kallad föräldraalienation (främmandegörande av en förälder) som kan utvecklas i svåra vårdnadskonflikter, kränker barnets lagliga och mänskliga rätt till familjeliv. Tjugofem dokumenterade fall av sådana kränkningar presenteras. I boken ges tio konkreta förslag till förändringar för att skapa förutsättningar för att kunna tillvarata barnets bästa. Det innefattar barnets rätt att fritt, dvs. utan press och utifrån egna vardagliga erfarenheter av båda sina föräldrar, få uttala sin egen mening. Detta utan att tvingas välja en av sina föräldrar, och avstå den andra (eller båda som ibland då den avskiljande föräldraparten utgörs av samhället i form av socialsekreterare/fosterföräldrar).

Boken vänder sig i första hand till handläggare inom sociala myndigheter, vården och rättsväsendet, samt studenter inom dessa områden.

”Vi ser en rad exempel på hur barnen troskyldigt tar ställning mot en förälder som de knappt en gång har några minnen av.”

Ur Knut Ahnlunds recension i Axess, 7 oktober 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3 V Värna, Vårda, Vörda-förlaget  2013

Lena Hellblom Sjögrenär leg. psykolog och fil dr med mångårig erfarenhet som forskare om demokrati och mänskliga rättigheter, och som utredande psykolog av framför allt vårdnadsmål och sexualbrottmål.

 

Barnets rätt till familjeliv

25 svenska fallstudier av föräldraalienation

Om ett barn utan saklig grund avskiljs från en förälder, får en del av sina rötter kapade, och påverkas att ta avstånd från den föräldern, skadas barnets psykologiska och känslomässiga utveckling, liksom barnets hälsa. Det är en psykisk övergreppssituation, som inte barnet självt identifierar som övergrepp, eftersom barnet allierar sig med den föräldrapart barnet är beroende av, och som påverkar barnet att grundlöst se den avskilda föräldern som dum, farlig och obehövlig i barnets liv.

Denna process, kallad föräldraalienation (främmandegörande av en förälder) som kan utvecklas i svåra vårdnadskonflikter, kränker barnets lagliga och mänskliga rätt till familjeliv. Tjugofem dokumenterade fall av sådana kränkningar presenteras. I boken ges tio konkreta förslag till förändringar för att skapa förutsättningar för att kunna tillvarata barnets bästa. Det innefattar barnets rätt att fritt, dvs. utan press och utifrån egna vardagliga erfarenheter av båda sina föräldrar, få uttala sin egen mening. Detta utan att tvingas välja en av sina föräldrar, och avstå den andra (eller båda som ibland då den avskiljande föräldraparten utgörs av samhället i form av socialsekreterare/fosterföräldrar).

Boken vänder sig i första hand till handläggare inom sociala myndigheter, vården och rättsväsendet, samt studenter inom dessa områden.

”Vi ser en rad exempel på hur barnen troskyldigt tar ställning mot en förälder som de knappt en gång har några minnen av.”

Ur Knut Ahnlunds recension i Axess, 7 oktober 2012.