Hédi Frieds ord och varningar viktiga – mina funderingar valdagens morgon 2018

Kl. 08.00 den 9 september 2018, Lena Hellblom Sjögren, filosofie doktor, legitimerad psykolog

Hédi Fried är 94 år,överlevare från förintelselägren med egna erfarenheter som bas för sina varningar till oss i dag. Hon blev psykolog, det är jag också, under lång tid har jag beundrat henne. Hennes ord berör mig. Hon är klok, hennes budskap är viktigt. Hon säger:

”Det otänkbara är inte det omöjliga.”

I DN-bilagan i går, dagen före valet, berättas hur vännen, professorn i informationsteknik, Per Ödling, körde Hédi Fried till. Ludvika, där hon höll tal i kommunhuset den 1a maj i år, därefter gick ut i främsta ledet mot NMR. Självklart talar hon och agerar mot nazisterna i Sverige. Jag beundrar och respekterar djupt hennes ord och hennes aktioner.

Det berättas i artikeln att när moderatledaren, hembjuden på smörgåstårta, liksom statsministern och centerledare, kallat NMR knäppgökar, tillrättavisades han av Hédi Fried. Han uttalade då  ´nazisterna är farliga och organiserade.´

När statsministern fått frågan från DN-journlaisten om det är något i hans förhållningssätt till SD som färgats av mötena med Hédi Fried, svarar han: ”ja i så måtto att när hon säger ígnorera inte det som sker i dag. Jag känner igen denna början´- det blir ju ett bevis på vad det här är för krafter.”

Vad blir bevis för vad? Det kan jag inte låta bli att fråga mig.

Ännu mer undrande blir jag då jag läser vidare om hur statsministern i sitt Almedalstl citerat Hédi Fried ur hennes antologi ”Handbok för demokratin” om att aldrig vänja sig vid avhumaniseringen av människor, och, enligt DN,  utropat ”Jag kommer ta striden, för dig Hédi – och för oss alla.”

Jag hyser en gnagande oro för avhumaniseringen som skett, genom en sedan decennier under socialdemokratisk regi, utbyggd socialtjänst med totalitär makt över barns och familjers liv. Utan metoder fattar ofta unga socionomer med 3.5 års generalistutbildning livsavgörande beslut om att tvångsomhänderta barn eller att avskilja barn från en älskad mamma eller pappa. De har givits makten att uttolka lagen. Utan några metoder som grund. Utan kunskaper om risker och skadeverkningar av sina beslut.

Besluten kallas  ”förslag till beslut”, formaliseras av socialnämnder och blir sedan, nästan utan undantag, domstolarna beslut.. Ofta är de baserade på vad en konsult förmedlat. En konsult i ett privat bolag som hjälpt socialtjänsten att hitta ett hem hos främmande personer för barnet som fråntagits sina familjerötter att vistas i – mot betalning. Är det att visa mänsklig hänsyn? Eller en avhumanisering? Socialstyrelsen för inte statistik över barnen, föräldrarna, mor- och farföräldrarna som tar livet av sig i dessa skapade livstragedier.

Är SD, det parti som talar om barndomsgaranti, också det parti som står för avhumaniseringen av samhället? Och som utgör hotet mot demokratin?Är det korrekt – och är det självklart – att sätta likhetstecken mellan NMR och SD?

Innebär det i så fall, att kanske den femtedel av väljarkåren som uppskattas lägga sin röst på detta parti har låtit sig luras av några ledare som egentligen är nynazister och vill störta det trygga och demokratiska svenska samhället över ända?

Hédi Fried  citeras i DN-bilagan avslutningsvis ha uttalat: ”Valet står mellan frihet och trygghet. Sen får ni själva välja vad som är bäst för era barn.”

Är valet så enkelt? Står valet mellan frihet och trygghet? Vem står för vad?Den gamla värdefilosofen Hans Larsson uttalade en gång för cirka 100 år sedan att de politiska partierna kan betecknas som gradpartier, de vill samma sak fast vid olika tidpunkter.

Att vi inte vill ha ett parti, vars syfte är att via demokratiska spelregler vinna politisk makt, för att därefter avskaffa demokratin, det tror jag att nästan alla som bor i Sverige är överens om.