Barnets bästa intresse

Julafton 2018, Lena Hellblom Sjögren, filosofie dr, legitimerad psykolog

Allt gott denna jul och för det nya året 2019 önskas ni som läser. Jag beklagar att jag inte återkommit regelbundet.

 

Baserat på Föräldrabalken 6 kap 2 &, Europakonventionen om mänskliga rättigheter, artikel 8,  FN:s deklaration om mänskliga rättigheter artikel 16 och Barnkonventionen artikel 12, samt forskning om barns mest grundläggande behov, och ackumulerad mänsklig erfarenhet, kan det konstateras att för att må bra och utvecklas väl, behöver barn ha den nära kontakt med båda sina föräldrar som de har laglig och mänsklig rätt till. Rent allmänt kan barnets bästa intresse definieras:

  • Barnets bästa intresse är att få växa upp i och med sina familjenätverk med tillräckligt god omvårdnad, utan att utsättas för fysiska eller psykiska övergrepp, inkluderande kvarhållande, bortförande, smutskastning av den andra föräldern.
  • Barnets bästa intresse är att få kärlek och bekräftelse i vardaglig kontakt med båda sina föräldrar eller de som finns för barnet som föräldrar under barnets uppväxt.
  • Barnets bästa intresse är att fritt få uttala sin egen mening om sin livssituation, utan att någonsin ställas inför att välja mellan sin mamma och sin pappa (eller mellan sin biologiska familj och utomstående vuxna). Ett beslut om var barnet ska bo, vem av föräldrarna (vem i barnets familjenätverk eller en främmande) som ska få bestämma om barnet, och om hur barnet ska ha kontakt med sina föräldrar är de vuxnas ansvar, inte barnets.