Egenintressen och eskalering MOT barnets bästa intresse

Lena Hellblom Sjögren, filosofie dr, legitimerad psykolog, 2020-01-04

Så här enkelt kan en vårdnadstvist i domstol inledas med ett brev från en advokat.

 

”Ang barnet NN,

Mamma XX har sökt mitt biträde angående vårdnaden beträffande ert gemensamma barn
NN. Jag får därmed tillskriva Dig i anledning av ovan angivna uppdrag.

XX har angett att samarbetet mellan er inte fungerar och att den gemensamma
vårdnaden måste ändras.  Hon begär därav att hon ska få ensam vårdnad om NN.

Vidare mår NN inte bra av det umgänge som är idag. När han ska åka till dig har han ont
i magen och kräks. Han har inte heller mått bra efter det sista höstlovsumgänget och har
varit orolig och rivit sönder sina händer. XX anser det bäst för NN att det
ska vara ett uppehåll i umgänget under en tid för att se om NN:s mående förbättras.

NN kommer därav inte till Dig för umgänge som beslutats.

Jag önskar snarast besked från Dig i anledning av ovan nämnda begäran om en reglering av
vårdnaden och umgänget.  För det fall Du accepterar XX:s  begäran om ensam
vårdnad kan frågan enklast lösas genom att ni båda undertecknar ett avtal som sedan
godkänns av socialnämnden i Z kommun.

För det fall Du inte accepterar min huvudmans begäran måste frågan föras vidare till avgörande i domstol varför jag har XX:s uppdrag att väcka talan vid Y:s  tingsrätt med yrkande om ensam vårdnad.

Svar från dig, eller ditt ombud, önskas snarast, dock senast det och det datumet.
För det fall Du behöver juridisk rådgivning ber jag dig ta kontakt med ett eget ombud.

Med vänlig hälsning

Advokat UU”

 

Kommentar

Brevet skrevs efter att en förälder, som ville ha egen kontroll över barnet, kontaktat, advokaten. Denna advokat skrev sitt brev utan att ha någon annan information än den som denna förälder, givit.

En förälder, mamma, eller pappa, som  motarbetar barnets kontakt med den andra föräldern, trots att denna förälder inte gjort barnet illa, skadar sitt barn. Tyvärr verkar varken advokater eller socialsekreterare förstå att de, då de agerar utifrån en kontrollerande förälders perspektiv, medverkar till att eskalera vårdnadstvisten och till att skada barnet allt djupare.