4 juni – internationell minnesdag för oskyldiga barn som fallit offer för vuxnas aggression

2020-06-03, Lena Hellblom Sjögren, filosofie dr, legitimerad psykolog

När Palestinafrågan behandlades av FN på ett möte den 19 august 1982 beslutades  att anslå den 4 juni som ”the International Day of  Innocent Children Victims of Aggression.”

Bilden och texten strax under bilden kopierad från UNICEFs information om barn i krig, med hopp om att jag inte härmed bryter mot någon copyright.

”En av UNICEFs viktigaste uppgifter i krigs- och katastrofområden är att se till att alla skadade, hemlösa och bortkomna barnen hittas, registreras, skyddas och tas om hand i väntan på att bli återförenade med sina familjer. Bilden är från Beirut, Libanon.

 

Barbro Lindgren har skrivit mycket värdefullt om barn att inspireras av och  att minnas, t.ex. texten nedan:

Vi är blommor driv oss varsamt.
Vi är jordens hopp.
Låt oss växa vilda och få gå i knopp. Vi är blommor, bryt oss inte.

Gränslös är vår glöd.
Låt oss växa fria utan våld och död.

Ge oss mod att våga glädjas,
glädjas tusenfallt.
Lita på oss, ge oss värme,
för där ute är så kallt.
Vi är barn och vi är många,
vi är jordens salt.
Lyssna till oss, vi är starka.
Vi kan allt – ja, vi kan allt.

Barbro Lindgren

 

Vad händer med de tusentals, ja miljontals, barn på vår jord som utsätts, också i fredstid för olika slags övergrepp: sexuella, fysiska, psykiska och för grov vanvård/försummelse? De får inte växa varsamt och ta emot kärlek och bekräftelse från båda sina föräldrar – eller de vuxna som finns för barnet under barnets liv som om de vore föräldrar –  vuxna som är goda nog.

Barnen som utsätts för övergrepp/misshandel, inklusive övergreppet att utan sakligt och opartiskt utredd grund av en aggressiv förälder, oftast med stöd av olika allierade, fråntas sin andra förälder som lever, och påverkas att i sig själv förskjuta denna förälder, utsätts för stor stress som skadar dem för livet.

Forskning de senaste decennierna belägger att så kallad ”Early Life Stress (ELS)” i form av barnmisshandel och vanvård/försummelse kan ge upphov till varaktiga psykiatriska och medicinska störningar. En kort artikel av läkaren Steven D. Targum från Boston, där han ställer viktiga frågor till läkaren och professorn Charles B. Nemeroff, som ganska nyligen utnämnts till att leda psykiatrienheten och ”the Institute of Early Life Adversity Research” på Texasuniversitetet i Austin, ger en överblick över denna forskning.

Källa: The Effect of Early Life Stress on Adult Psychiatric Disorders. Innov Clin Neurosci. 2019;16(1-2):35-37

 

Barbro Lindgrens skriverier handlar, liksom Tove Janssons, om alla oss människobarn:

Nu föds ett barn

Nu föds ett barn
och nu
och nu
En stund på jorden
föddes du
Och någon andas
sista gången
varje stund
Nu andas någon
inte mer
och någon ser
för sista gången
nattens gråmoln brista
Varenda dag
är alltid första dagen
och den sista

Barbro Lindgren