Är det en bra idé att ta barnen från kriminella familjer?

Lördagen den 12 september, 2020 kl. 12, Lena Hellblom Sjögren, filosofie dr, leg. psykolog

 

Moderatledaren ska snart  blir intervjuad i  Ekots lördagsintervju.

Han, och  nya folkpartiledaren, anser att de  ska få stopp på kriminella gäng

i utsatta områden, genom att tvångsomhänderta deras barn.

Detta förslag väcker  frågor huruvida sådana åtgärder är väl övervägda:

 

1.När det är känt att barn, som tvångsomhändertas och placeras utanför sin egen familj löper

större risk än barn som inte placeras för att bli kriminella, är då sådana

tvångsomhändertaganden rätt medicin? Placerade barn löper också större risk att fara illa på

andra sätt: hamna i drogberoende, eller inom psykiatrin, misslyckas med skola/utbildning,

och  ta sitt eget liv.

 

2. Blir inte de vuxna medlemmarna i de kriminella familjerna och klanerna ännu mer benägna

att skjuta och spränga när de  måste  försvara och hämnas den skymf det innebär att få sina

barn tvångsomhändertagna av samhället?

 

3. Tror dessa politiker som beslutar om samhällsreformer att de släcker eldar genom att lägga

på mer bränsle?