om jag haft en grav att gå till…

Allhegonadagen 31 oktober 2020, text och bild Lena Hellblom Sjögren

modern gråter

hon saknar sitt barn

fadern gråter

han saknar sitt barn

föräldrarna som gråter

och saknar sina barn

så de nästan går sönder

och ibland tar sina liv

är redan utplånade från sina barns liv

av barnets andra förälder

som fått dem som beslutar att se dem

som den goda föräldern

den som skyddar barnet

mot den onda föräldern

och den förälder som barnet sagt att barnet föredrar

alla dessa mammor och pappor som utplånas

var ska de gå för att sörja sina förlorade barn

när ska omvärlden förstå att barnen offras

och får leva med en ständig klyfta i sig

och mellan sig och den verkliga världen