Reflektioner

Lena Hellblom Sjögren den 2 februari 2022

Platta hus, trafikleder och parkeringsplatser – utan skönhetsvärde.

Tror jag bidrar till att göra oss fyrkantiga i själen – och tappa en del av vår mänsklighet.

När det som begärs av oss är att vi ska konsumera och godta det som presenteras.

Är det utveckling?

När Ekot presenterar nyheten att EU beslutat att inte längre mata friska djur med antibiotika?

När allt flera unga ordineras antidepressiv medicin som gör dem beroende?

Våra barn tävlar och mobbar varandra på sociala media.

Många slås ut när de inte anses passa in.

Och inte har fått kärlek och bekräftelse från sina föräldrar så att de fått en trygghet och ett värdelod som klarar stormar.

I stället för att medicinera barn, ta dem från deras föräldrar när det uppstår problem och placera dem hos andra vuxna mot betalning, eller hos den ena föräldern som vill utesluta den andra föräldern och därmed göra barnet halvt – skulle vi kunna arbeta för att hjälpa och stödja barnen i deras familjer och/eller i deras familjenätverk.

Då skulle sannolikt den psykiska ohälsan bland barn/unga minska – liksom rekryteringsbasen till extremistiska och kriminella grupperingar.

Eller är det en dålig idé att försöka ? Undrar jag och håller Doktor ”Skå Jonsson” i ärofullt minne.

Min fina mamma och jag på ett gammalt foto