”Skydda socialtjänsten”

Reflektion och förslag av Lena Hellblom Sjögren när det precis blivit den 12 februari 2022

Den 11 februari 2022 sades i Ekots morgonnyheter att Liberalerna uttalat att Socialtjänsten måste skyddas, och att en specialenhet inom Socialstyrelsen föreslogs inrättas för att ta beslut om tvångsomhändertaganden av barn i de svåra fallen.

Sedan många år tänker jag att det är svårt för socialtjänstens handläggare att både erbjuda hjälp och stöd till barn och familjer – och samtidigt ha makten att tvångsomhänderta barnen. Det är en olycklig och egentligen omöjlig kombination av hjälpare och bödel i samma person. Därför, tänker jag att det vore mer förtroendeskapande – och lättare för de anställda inom socialtjänsten – om de fick vara bara hjälpare. Och gärna specialiserade för sina många olika hjälparuppgifter.

Det skulle också skapa en större rättssäkerhet för både barnen och deras föräldrar om funktionen att utreda och fatta beslut om att tvångsomhänderta barn lades över på en separat myndighet och/eller en domstol.