Kontaktbrott

Lena Hellblom Sjögren, den 29 maj 2022

VAD GÖR VI MED VÅRA BARNS LIV, SOMLIGA AV OSS FÖRÄLDRAR OCH PROFESSIONELLA SOM MÖTER BARN OCH FÖRÄLDRAR PÅ OLIKA SÄTT DÅ FÖRÄLDRARNA GÅTT ISÄR – OCH EN AV DEM VILL HA EGEN KONTROLL ÖVER BARNET?

I de allvarligaste fallen medverkar vi, som ska följa den hippokratiska eden att främst av allt annat INTE SKADA, till att i praktiken döda en god nog mamma eller en god nog pappa för deras barn.

Genom att vara förblindade av den ena förälderns nedgörande bild av den andra föräldern tror vi – ja, är övertygade om – att vi medverkar till att skydda barnet!

Vi ser inte att barnet har isolerats av den ena föräldern mot den andra och fått höra nedgörande ord om denna – och tror på dem.

Vi förstår inte att barnet inte kan riskera att förlora också denna förälder.

Barnet delar sig i sig själv och uttrycker sitt ”val” av denna förälder. Det tror vi är sant.

Självklart rekommenderar vi då inskränkt eller ingen kontakt alls med den av barnet ”självt” bortvalda föräldern.

Vi sanktionerar därmed ett KONTAKTBROTT i ordets dubbla betydelse: ett brott i kontakten med en god nog mamma eller pappa som barnet tidigare stått nära och behöver ha nära kontakt med för att själv kunna må bra.

Men också ett ”brott” som endast i vissa länder betraktas som ett straffbart brott. Det brottet handlar om att – utan saklig väl undersökt grund – avskilja ett barn från nära kontakt med en tidigare av barnet äskad mamma eller pappa – och även andra närstående på denna förälders sida.

Måndagen den 30 maj kl. 14-16 kan du koppla upp dig till ett webbinarium med temat KONTAKTSABOTAGE som tar upp dessa frågor. VÄLKOMMEN!

Inbjudan till webinar:

En fortbildning arrangerad i samarbete mellan VBU (Vårdnad Boende Umgänge) PASG Nordic (Parental Alienation Study Group Nordic).
Forbildningen vänder sig till barnpsykologer, skolkuratorer, skolpersonal, advokater och andra professionella aktörer som är involverade i vårdnadstvister, drabbade föräldrar och andra anhöriga. Se inbjudan.

Måndagen den 30 maj 2022, kl. 14-16

Webinar – Kontaktsabotage

Anmälan via VBU Facebook sida eller via mejl om man önskar få det inspelade webinariet skickat till sig: malin@vardnad.se

https://www.facebook.com/events/974754996743211?ref=newsfeed

Några reflektioner:

Musik är sång som bär vittnesbörd om Livet

skrev den ukrainske tonsättaren Silvestrov

lärde jag mig av Erik Schüldt i P2 en söndag förmiddag

Det finns bara liv – och död

skrev skalden Karin Boye

om jag förstod skådespelaren Gunilla Röör rätt från P1 26 maj

För länge sedan läste jag om Dantes vadnring i underjorden och hans vägledare Virgilius, som frågade: Vad är det som växer ju flera som delar det? Svaret var: KÄRLEKEN.

Men, tänker jag när jag ser hur hat, hämnd, avundsjuka, ibland girighet, upptar pappor och mammor som vill ha egen kontroll över ett barn och utesluta det från den andra förälderns kärlek och bekräftelse, också dessa drivkrafter växer – ju flera som delar dem. Därför, funderar jag vidare, bör vi som möter dessa barn och föräldrar vara noga med att undersöka de faktiska omstänigheterna för barnet – också bakåt i tiden så långt det är möjligt. När vi tar den ena förälderns bild av hur det ÄR som god fisk, som de säger i Norge, dvs. intiutivt tar denna bild till oss och agerar efter den, genom att t.ex. förorda bruten kontakt med den andra föräldern, så är risken stor att vi medverkar till att skada det barn vi tror oss skydda och hjälpa.

Min övertygelse, med stöd i mycken forskning, är att barnet behöver få villkorslös kärlek från – och bli bekräftat av – båda sina föräldrar, förutsatt att dessa föräldrar är vad vi kallar goda nog. Barnet behöver detta för att barnet självt ska kunna må bra och växa till en hel människa förmögen att älska och bekräfta sig själv och sina nära och kära.