En ljudbok av en mamma om hur hon främmandegjordes för sina barn, och om hennes kamp för återförening med barnen

25 april 2023, Lena Hellblom Sjögren

Jag har lyssnat igenom denna bok, som publicerades den 27 mars 2023, och är skriven av en mamma som uteslöts från kontakt med sina barn under flera år.

Jag tycker att Lovisa Dahl berättar levande om den smärtsamma resan när barn utan någon saklig grund förlorar kontakten med en förälder som de tidigare stått nära och som inte gjort dem illa. Det kan ske när denna förälder omtalas endast negativt av den andra föräldern, nedvärderas och börjar uteslutas från kontakt med barnen tills en dag kontakten helt upphör. Det sker i de allvarliga fallen när barnen påverkats negativt och helt införlivat förtalsbilden, och då – till synes av sig själva – väljer bort denna förälder från sina liv. Då säger de nämligen själva att det är deras egna åsikter och deras egen vilja att inte ha kontakt. Det är ett sätt för barnen att klara den inre splittring de lider av då de tvingats välja bort sin ena förälder.

Att också få inblick i hur det yngsta barnet tänkte när hon som kraftfullast avvisade sin mamma och hade våldsamma utbrott mot henne och bara fräste fula tillmälen mot henne, är lärorikt. Och hoppfullt eftersom denna dotter sakta hittar tillbaka till sin mamma och återförenas med henne. Det är också bra beskrivet hur kontakten med pappan upprätthålls och fortsätter, samt hur sonen börjat hitta tillbaka till att ha kontakt med båda sina föräldrar. Det som vi genom forskning och samlad mänsklig erfarenhet vet är det barnen behöver för att själva må bra.

Denna mamma, som berättar om sina egna erfarenheter, är till yrket socionom. Jag hoppas att hon ska kunna hjälpa sina kollegor med kunskap om hur illa barn far då de får vara med om detta slags familjevåld utan att nästan någon i barnens omgivning försöker stävja det – än mindre förebygga det!

Jag rekommenderar varmt denna bok för alla som möter barn professionellt och för en bred allmänhet.