Information till berörda

AUXJX50V26

”I ETT BARNS SKEPNAD UPPENBARAS LIVETS MENING”

Aforism av Rabindrantah Tagore

De allra flesta barn får uppleva, även efter sina föräldrars separation från varandra, att de är älskade av båda sina föräldrar och dessa familjenätverk. Men ibland är det föräldrar som utan att det finns en grund i något allvarligt den andra föräldern gjort barnet, avskiljer barnet och påverkar barnet att bli lika avståndstagande som han/hon själv är. De föräldrar som gör så förstår inte, eller vill inte förstå, att det är de vuxna som skilt sig från varandra. Detta mindretal föräldrar, än så länge flera mödrar än fäder, saknar insikt om att en separation inte ska medföra barnets separation från en av sina föräldrar – och alla som hör ihop med denna förälder.

 

Berörd är du som är mamma eller pappa och tvingats uppleva att ditt/dina barn plötsligt vänt sig bort från dig, efter att den andra föräldern, ofta understödd av hjälpare i sin omgivning (en ny partner, en mamma/pappa, en socialsekreterare, en självutnämnd eller legitimerad terapeut), tagit kontrollen över ert/era barn och hävdar att barnet/barnen inte vill träffa dig.

Mammor och pappor som utan någon rimlig grund avskilts från sitt/sina barn har under lång tid organiserat sig i olika grupper som kommit och gått (det blir lätt interna små maktkamper och motsättningar som gör att grupperna dör ut). För närvarande finns t.ex.:

Pappa – Barn, med huvudsakligen pappor som medlemmar, men som också välkomnar mammor, far- och morföräldrar, och har öppna möten. För aktuella aktiviteter, se deras hemsida:

Fria barn är namnet på en sluten grupp, som mest har mammor som medlemmar, mammor som utbyter erfarenheter och ger varandra stöd.

 

Berörd är du som är mor- eller farförälder och liksom din son eller dotter förhindras att ha kontakt med ditt barnbarn. Det finns de som har försökt komma till rätta med detta, se:

Mormorsupproret

Far- och morföräldrar har organiserat sig och nyligen bytt namn till Saknade barnbarn.

 

Berörd är du som är jurist och möter allt flera s.k. tvistiga familjemål i ditt praktiska arbete.

I Dagens Juridik införs ibland bidrag som belyser problematiken.

Sverige har flera gånger fällts i Europadomstolen för kränkningar av artikel 8, Rätten till familjeliv. Siw Westerberg, verksam som jurist i Göteborg, har i åtta av 10 fall hon lyckats få prövade i Europadomstolen vunnit framgång:

Sverige är, liksom alla medlemsstater, skyldigt att följa vad som stadgas i den europeiska människorättsorganisationen, EMK, se www.manskligarattigheter.se, och att rätta sig efter utslag i Europadomstolen: www.echr.coe.int/. Tyvärr är detta, vad jag sett för det allra mesta under nu 25 års arbete inom fältet, något som inte sker.

 

Berörd är  i högsta grad  du som är socialsekreterare och som får uppgiften att utreda barnens aktuella situation efter en orosanmälan,  och du som är socialsekreterare och får domstolens uppgift att utreda barnens boende, vårdnad och umgänge. Du har en stor makt enligt gällande lag som ger dig både ansvaret att ge råd, hjälp, stöd OCH makten att ingripa med tvång/våld. Det är två oförenliga funktioner som du har förenade i din yrkesroll, där du också är den som skriver remisser till t.ex. BUP, och slutligen bedömer vad du vill/inte vill ta med av de uppgifter som finns om barnens situation.

Familjerättssocionomerna har mig veterligt uttalat sig om problematiken oberättigat avskiljande av barn i kombination med påverkan, deras hemsida: www.sfsr.se

 

Berörd är du som forskar inom olika ämnesområden om familjeliv, om relationer barn – föräldrar, eller om barnrätt och barns mänskliga rättigheter. Mycken kunskap kan fås om du blir medlem i t.ex.:

 • ISIPAR, International Society for Interpersonal Acceptance and Rejection, ger ut medlemstidningen ”Interpersonal Acceptance” med redogörelser för forskning från jordens alla hörn, t ex.Kina, som använder sig av Ronald Rohners och hans medarbetares under fyra decennier utvecklade, och universellt giltiga,  IPARteori ” InterPersonal Acceptance Rejection theory”    och de instrument som utvecklats på basis av denna för att få tillförlitliga mått på barns, föräldrars (och på senare år också lärares, elevers, partners) upplevelser av varandras beteende. The 6th International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection will be in Madrid, Spain, June 7-10, 2016.ISIPAR

Congress website: http://isiparmadrid2016.wix.com/isiparmadrid2016

 

 • PASG, Parental Alienation Study Group, a group with members from 38 countries, and a member paper, where Lena Hellblom Sjögren is the editor for Scandinavia.
 •  If you go to pasg.info you will have news about books published by the members, and an eloborated bibliography with many hundred references to literature globallay about parental alienation.  This is the presenation of PASG on the webiste:
 • ”PASG Parental Alienation Study Group, Inc. (PASG), is an international, not-for-profit corporation. PASG has 240 members – mostly mental health and legal professionals – from about 40 countries. The members of PASG are interested in educating the general public, mental health clinicians, forensic practitioners, attorneys, and judges regarding parental alienation. PASG members are also interested in developing and promoting research on the causes, evaluation, and treatment of parental alienation.”
 • AFCC, Association of Family and Conciliation Courts with a magazine quarterly containing a lot of useful information on research and books. The 53rd Annual Conference will be in Seattle under the title ”Moderns Families: New Challenges, New Solutions” June 1-4, 2016.
 • www.afccnet.org/
  ladda ned (2)

1 tanke på “Information till berörda

 1. Hej,

  Jag läser och läser i din blogg och där finns så mycket jag håller med om och kan bekräfta utifrån egna erfarenheter, med socialtjänsten, med domstolen och från oviljan att se och höra på när föräldraaöienation påtalas. Detta är för subtilt, för svårt att sätta fingret på, märmast omöjligt att bevisa (om man utgpr från att beteendet av alienatorn måste bevisas och att plötslig och oförklarlig kontaktbrott med den andra föräldern och hela dennes sociala kontaktnät räcker som bevis.
  Just nu skulle det vara kontraproduktiv för förhandlingen, tror jag och min advokat, men efter huvudförhandlingen, som tyvärr tycks gå åt skogen då socialtjänsten inte vill se och hänvisar till TR och TR tror på socialtjänstens barnpsykologiska (!) Kompetens att bedöma ev alienation och hänvisar till socialtjänstens utredningar när de nekar till barpsykologiskt utredning, så är jag fast bestämd att gå till media. Jag tror inte att det kan leda till nåt positivt i mitt fall, det är redan kört. Men opinionen måste vakna och tvinga lagstiftaren att se över hur detta hanteras i Sverige 2017.
  Jag har viain sambo vissa kontakter till grandkande program i svt och tror att vi kan uppnå nåt om vi lyckas presentera alienation och andra missförhållanden på svenska socialtjänster och domstolar.

  Ludmilla Janeck
  0708-247545

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.