Article on attachment and parental alienation

En tankeväckande presentation i 15 punkter av den sammankoppling av inom psykologin väl etablerade anknytningsbegrepp och föräldraalienation har  gjorts av  J Hofer och C A Childress. Förhoppningsvis kan denna sammankoppling bidra till att minska den skepsis och misstänksamhet som tyvärr finns mot den empiriskt under lång tid observerade företeelsen kallad föräldraalienation. Det är en misstänksamhet som lett till att professionella inom Sverige inte velat förstå denna form av allvarlig psykisk barnmisshandel, men nu kanske kan åtminstone börja förstå att barn far illa:

PA) J. Hofer & C.A. …

Attachment based parental alienation