Haverikommission behövs

DN.Debatt lördagen den 15 oktober 2016 är rubriken ”Låt haverikommission utreda porrens skadliga verkningar”.

Lena Hellblom Sjögrens kommentar sänd till DN den 15 oktober:

Det ÄR förskräckligt med våldsporr, men när ska det bortglömda våldet, framför allt det psykiska våldet, som också kvinnor i stor utsträckning står för, börja diskuteras, dvs. det våld som inte passar in i det som anses politiskt korrekt?
Artikelförfattarna konstaterar stolta att: ”Sverige har tagit ledningen i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och barn genom kvinnofridslagstiftningen, sexköpslagen och lagen mot barnaga.” Men
mäns våld mot andra män,
kvinnors våld mot män,
kvinnors våld mot barn
finns inte med. Det är bortglömt.
Två av de nämnda lagarna läggs ofta som grund för grundlösa avskiljanden av barn från en eller båda föräldrarna, vilket ger lisvlånga och irreperabla skador. Denna bortglömda psykiska barnmisshandel skulle behöva granskas i en haverikommission, där åtgärder skulle behöva föreslås för hur grundlagens krav på saklighet och opartiskhet i myndighetsutövning ska börja tillämpas i praktiken.