Föräldraalienation – Vad är det? Vad göra åt det?

Föräldraalienation – Vad är det? Vad göra åt det?

Internationell konferens 24-25 augusti 2018 i Stockholm

 Konferensen arrangeras av den ideella föreningen PASG Nordic, en svenskbaserad underavdelning till PASG, Parental Alienation Study Group, en ideell förening registrerad i USA med ca 450 medlemmar från 46 länder i alla världsdelar: http://www.pasg.info

Medlemmar är forskare och yrkesverksamma från olika discipliner, juridik, psykologi, sociologi, medicin, psykiatri, kriminologi, samt också en del familjemedlemmar med erfarenheter av föräldraalienation.

Syftet är att sprida den kunskap som redan finns, för bibliografi se http://www.mc.vanderbilt.edu/pasg, samt främja forskning om orsaker, diagnosticering, förebyggande, och behandling av föräldraalienation.

Andelen, med Domstolsverkets terminologi, tvistiga familjemål, har ökat stort sedan lagändringen 2006 och belastar domstolarna alltmer. Antalet barn som grundlöst förlorar en älskad mamma eller pappa ökar och allt flera barn, och också vuxna lider skada…

Stockholmskonferensen om föräldraalienation vänder sig till dig som arbetar inom vården, rättssystemet, skolan, polisen, media och till alla med intresse för att lära om vår tids växande psykiska familjevåld.

Plats: Skeppsholmen, Moderna Museet, auditoriet

Information och anmälan: http://www.pasgnordic.com

Har du frågor: kontakta info@pasgnordic.com

 

Två ting ska föräldrar ge barn, rötter och vingar.

Visdomsord av okänt ursprung

 

 

Stockholmskonferensen 24-25 Augusti 2018

Ur programmet:

William Bernet: The Scientific Foundation for Parental Alienation, PA

Steven Miller: When a child has a legitimate reason to reject a parent vs. parental alienation

Amy Baker: What does research say about parental alienation strategies and the harm done

Ryan Thomas: Advice from me who has experienced parental alienation as a child

Asuncion Tejedor Huerta: What a knowledgeable expert witness can do

Ursula Kodjoe: What the courts can do, the Cochem model in Germany

Demosthenes Lorandos: Foundation for cross examination of PA-critics

Karen and Nick Woodall: Reunification work, experiences from London

Linda Gottlieb: Taking a child down the memorial lane to reunite, a role-play

ANMÄLAN: http://www.pasgnordic.com VÄLKOMNA!

Anmäler du dig senast 30 januari är priset reducerat.

Har du frågor? Skriv till info@pasgnordic.com