4 juni – minnesdag för barn som oskyldiga offer för aggression

2020-06-04. Lena Hellblom Sjögren, filosofie dr, legitimerad psykolog

Harmoni, Barn, Silhuetter, Mänskliga, Siluett

”International Day of Innocent Children Victims of Aggression is observed globally on 4th June every year. This day affirms the UN’s commitment to guard the rights of children. This day is to acknowledge the pain suffered by children throughout the planet who are the victims of physical, mental and emotional abuse. The main aim of celebrating today is to spread the notice about the pain and sufferings faced by the victims as children.”

Denna minnesdag, instiftad 1982 av FN, väcker hos de flesta associationer till alla de oskyldiga barn som dödas i krig, rekryteras som barnsoldater, tvingas fly, får sina skolor bombade och inte alls kan leva som barn med de mänskliga rättigheter som finns formulerade i barnkonventionen.

Den aggression som barn utsätts för när den ena föräldern vill ha egen kontroll över barnet och agerar för att utesluta den andra föräldern tudelar barnet. Det skadar barnet – ofta för livet.

Och kränker deras mänskliga rättigheter.

Inte minst deras rätt till familjeliv.

Låt oss minnas också alla dessa barn denna dag.

Alla de tio tusentals barn som fått halva  – eller som i de många ogrundade LVU-fallen – hela sina rotsystem destruerade.

Och tvingade till ett liv med många skuggor de inte kan greppa,

för de som skulle hjälpa förstod inte de mentala, emotionella

övergrepp dessa barn utsattes för.