Råd, stöd och makten att ta barnen – bör det skiljas åt?

2021-06-16. Lena Hellblom Sjögren, filosofie dr, Legitimerad psykolog

Socialtjänsten i Sverige, och Barnevernet i Norge har dubbla funktioner. De ska ge råd, stöd till de människor som behöver det och söker deras hjälp. Ofta är hjälpbehovet situationsbetingat. Det betyder att det är i vissa påfrestande livssituationer som hjälp behövs.

Socialtjänsten i Sverige, och Barnevernet i Norge kan skydda barn som är i verklig nöd och utsatta för övergrepp, vanvård eller har föräldrar som är oförmögna att ge sina barn den kärleksfulla omvårdnad och det bekräftande stöd som barn behöver, vilket är fallet om föräldrarna är missbrukare, eller lider av allvarliga sjukdomar som inte går att, trots hjälpinsatser och stöd i hemmet, förena med att ta hand om barnen.

Socialtjänsten i Sverige, och Barnevernet i Norge är samtidigt som de ska ge råd, stöd, hjälp och skydd myndigheter med makt att besluta om att avskilja barn från den eller de föräldrar som de bedömer som olämpliga. De placerar då dessa barn hos för barnen främmande vuxna, först tillfälligt i jourhem, därefter för längre tid i fosterhem, som i Sverige kallas familjehem. Där blir ganska ofta barnen kvar, trots att målet är att dessa barn ska återförenas med sina egen familj. För dessa placerade barn brukar det oftare än för andra barn som blir kvar i egen familj med inte gå bra.

De förhöjda risker som är kända genom forskning handlar om skolmisslyckande, drogmissbruk, psykiatrisk sjukdom, kriminalitet, självmord. Makten att ta barn – bör inte den läggas på en specialdomstol? En oberoende myndighet? I stället för att hjälparna fortsättningsvis ska ha makten att ta barnen från de människor som söker deras råd och stöd?

Professor em. Eivind Meland och jag fick igår en artikel där detta tas upp publicerad på nätet i Norge, se länken nedan:

https://fontene.no/fagartikler/kunnskapsinformert-praksis-i-barnevernet-6.47.796780.290abedc5e

Jag vill passa på att önska de eventuella läsare av denna sida som finns kvar – trots att jag kraftigt missköter att underhålla den på grund av mycket stor arbetsbelastning – en fin sommar 2021!